Ikona - Aktuality z města Aktuality z města

Parkovací dům Sadová – začátek přijímání žádostí o parkovací místo

Parkovací dům Sadová – začátek přijímání žádostí o parkovací místo

Od pondělí 24.6.2024 v 8:00 hod. bude zahájen příjem žádostí o místa v parkovacím domě Sadová. Žádosti musí být v souladu se schválenými Pravidly pronájmu parkovacích míst v Parkovacím domě, Adamov - 1.etapa. Bližší informace, včetně formuláře žádosti, naleznete na webových stránkách města Adamova, případně je možno se informovat na Odboru správy majetku města.

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - květen 2024

Adamovský infokanál - videoreportáž - květen 2024

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
12. zasedání Zastupitelstva města Adamova

12. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Starosta města svolává 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova ve volebním období 2022 – 2026, které se bude konat v pondělí 24. června 2024 v 16:30 hodin v budově Městského úřadu v Adamově. Na toto veřejné zasedání zve starosta města všechny občany Adamova.

Číst více
Městský úřad informuje

Městský úřad informuje

Oznamujeme občanům, že dnes 13. 6. 2024 nebude od 16. do 19. hodiny možný vstup do lesoparku a příjezd k Novému hřbitovu na Ptačině z důvodu údržby lesního porostu. Děkujeme za pochopení.

Číst více
MUDr. Dostál a MUDr. Škvařilová

MUDr. Dostál a MUDr. Škvařilová

MUDr. Jakub Dostál a MUDr. Zdenka Škvařilová oznamují svým pacientům, že 19.6.- 26.6.2024 a 8.7.- 12. 7. 2024 nebudou ordinovat z důvodu čerpání dovolené. Akutní případy ošetří MUDr. Ivo Procházka, Jedovnice, tel.: 516 442 725.

Číst více
POD ŠIRÝM NEBEM ADAMOV 2024 14. ročník

POD ŠIRÝM NEBEM ADAMOV 2024 14. ročník

Zveme na 14. ročník adamovského tradičního festiválku - první díl, který se koná dne 29.6.2024 od 16:00 hod !!! na hřišti u ZŠ Ronovská. Slovem i písní provede Honza "Žanek" Hlaváček a Libor Machata. Program a pořadí kapel je uvedeno uvnitř článku.

Číst více
Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Zveřejňujeme část záznamu z 62. a 63. kontrolního dne stavby – 30.5.2024, 6.6.2024.

Číst více
Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů

Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů

V pondělí 3. 6. 2024 proběhlo v sále MKS na Ptačině, v rámci 60. výročí povýšení Adamova na město, slavnostní předání čestného občanství, ceny Osobnost města a pamětních listů. Ocenění předával starosta Bc. Roman Pilát a místostarosta Jiří Němec. Moderátorem večera byl Jiří Kokmotos a v kulturním programu vystoupila Miroslava Časarová. Autor fotografií: Jiří Baisa.

Číst více
Ukončení topné sezóny 2023–2024

Ukončení topné sezóny 2023–2024

Společnost ADAVAK,s.r.o., provozující soustavu centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje — kotelna „U Nádraží" — oznamuje svým odběratelům, že dnem 18.5. 2024 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2023 — 2024.

Číst více
ŠLP informuje

ŠLP informuje

Školní lesní podnik Masarykův les žádá občany, aby dnes a zítra, tj. 29. a 30. 5., nevyužívali lesní zkratku z ulice Sadová na ulici Osvobození (viz mapka). V těchto dnech zde bude probíhat těžba dřeva. Děkujeme za pochopení.

Číst více
ADAVAK hledá brigádníky - koupaliště Adamov 2024

ADAVAK hledá brigádníky - koupaliště Adamov 2024

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel areálu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky - pomocné plavčíky, pro zajištění letní sezóny 2024. Očekáváme časovou flexibilitu, spolehlivost a schopnost týmové práce. Podmínkou je dovršení 18 let. V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte zájem se stát členem našeho týmu, kontaktujte nás emailem: [email protected], nebo telefonicky: 724 370 153, 516 446 405.

Číst více
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 27. května 2024 do 1. června 2024 budou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu.

Číst více
Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 1. června 2024 bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat.

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - duben 2024

Adamovský infokanál - videoreportáž - duben 2024

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 22. 5. 2024 v době od 8.00 hodin do 14.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie na ulicích Osvobození. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku.

Číst více
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Městská policie oznamuje občanům, že došlo k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je využíván strážníky MP Adamov jako technická podpora k plnění jejich úkolů. Účelem rozšíření tohoto MKDS je zejména zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamery pořizují nepřetržitý záznam a tento je dále využíván strážníky MP Adamov v případech, kdy je to nutné k projednání podezření ze spáchání přestupu apod. Jednotlivé kamerové body jsou viditelně označeny tabulkou s piktogramem kamery.

Číst více
Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Přinášíme aktuality z 59. kontrolního dne stavby – 9.5.2024. O aktuálním dění je veřejnost informována zveřejňováním zápisů z jednotlivých kontrolních dní. Nyní přinášíme informace, které jsou zejména pro občany z ulice Sadová zásadní. Proto jim věnujeme samostatný článek tak, aby nezapadly v běžně zveřejňovaných informacích a mohlo by dojít k jejich přehlédnutí.

Číst více
Vítání občánků

Vítání občánků

V sobotu dne 1. června 2024 proběhne v obřadní síni MěÚ Adamov vítání občánků. Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svého dítěte do života a nejsou zatím přihlášeni, mohou tak učinit nejpozději do 13. května 2024 osobně na matrice MěÚ Adamov u matrikářky pí. Lenky Malákové nebo na tel. číslech 516 499 633, 773 990 472 nebo na e-mail: [email protected].

Číst více

Oznámení pro členy okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 2024 se koná ve středu dne 15. května 2024 v době od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2, 1. patro. Na tomto zasedání bude vylosován předseda a místopředseda okrskové volební komise a složen slib všech jejích členů. Na zasedání bezprostředně navazuje v 16:00 hodin školení, které provede zástupce ČSÚ. Účast všech delegovaných i jmenovaných členů je nutná, prosím o dochvilnost! Náhradní školení se nekoná!

Číst více
Sečení travnatých ploch na Novém hřbitově

Sečení travnatých ploch na Novém hřbitově

V době od 13. 5. 2024 – 14. 5. 2024 bude probíhat sečení v areálu nového hřbitova v Adamově III. Prosíme všechny nájemce hrobových míst, aby odstranili drobné předměty a nářadí, které mají uloženy za hroby. Děkujeme za pochopení.

Číst více

Ikona - Volnočasové aktuality Volnočasové aktuality

Výsledky 2023/2024

Přinášíme aktuální výsledky fotbalových soutěží.

Číst více
Růžové svatby s Vilmou Cibulkovou a Michaelou Dolinovou

Růžové svatby s Vilmou Cibulkovou a Michaelou Dolinovou

M. Dolinová a V. Cibulková zavítaly do našeho kulturního střediska, aby se s námi podělily o zážitky z jejich společného představení Růžové svatby, ale také zajímavosti z jejich hereckého i osobního života. Setkání začalo i končilo ukázkami z představení, které by určitě stálo za zhlédnutí. 17/06/2024

Číst více
POHÁDKOVÉ ÚTERÝ: ZVÍŘÁTKOTOČ

POHÁDKOVÉ ÚTERÝ: ZVÍŘÁTKOTOČ

25. června 2024 v 10:00 hodin v sále MKS na Ptačině Účinkuje: Žůžo Muzička / Eva Rohleder Vstupné 50 Kč

Číst více
Vycházka Senorady

Vycházka Senorady

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci Senorady. Vycházka se uskuteční v sobotu 17. 7. 2024.

Číst více
Ohlédnutí za vycházkou „NS Po starých názvech“

Ohlédnutí za vycházkou „NS Po starých názvech“

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT - ohlédnutí za vycházkou „NS Po starých názvech“.

Číst více
Open pétanque turnaj u řeky

Open pétanque turnaj u řeky

V neděli 16. června 2024 se uskutečnil 3. letošní open turnaj u řeky, který pořádaly Věra Hlaváčová a Hana Valová.

Číst více
OPEN turnaje v Adamově

OPEN turnaje v Adamově

Rozpis plánovaných nedělních OPEN turnajů v pétanque v Adamově pro rok 2024

Číst více
Zahajovací koncert Brno Brass Festu 2024

Zahajovací koncert Brno Brass Festu 2024

Koncertem Morava Brass Bendu byl ve čtvrtek 13.6. zahájen na Biskupském dvoře v Brně třetí ročník festivalu. Žesťová hudba doprovázená projekcí na LED obrazovce v podobě průletu Sluneční soustavou a v druhé části večera scénami z filmů, z kterých zněla hudba, doplnily obří modely vesmírných těles na Zelném trhu.

Číst více
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ...

TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ...

Pořad o klukovi, který se ztrácí v pravidlech zdvořilosti a dělá si etiketu po svém... Naštěstí má vedle sebe Michaelu Dolinovou, která mu poradí, jak se chovat v kině, divadle, dopravním prostředku, na rautu, ale také jak se seznámit s dívkou. Určeno pro žáky II. stupně ZŠ a MŠ Adamov 21. června 2024 v 8:45 hodin v MKS na Ptačině Vstupné 70 Kč

Číst více
Vodní přestřelka a malování křídami

Vodní přestřelka a malování křídami

Městský klub mládeže v Adamově pořádá oblíbenou Vodní přestřelku a malování křídami. Akce proběhne na hřišti Petra Jilemnického ve čtvrtek 20. června 2024 v 15 hodin.

Číst více
Předškolácí z MŠ Komenského u nás v knihovně...

Předškolácí z MŠ Komenského u nás v knihovně...

Dnes, ve čtvrtek 13. června, zavítali do knihovny MKS předškoláci z MŠ Komenského. Mohli se seznámit s knihovnou, viděli, co je zde čeká, někteří se poprvé setkali s Albi tužkou... Věříme, že to nebyla jejich návštěva poslední, ale že si občas najdou cestu k nám, aby si v knihovně vypůjčili knížku, časopis nebo se zúčastnili akce, které pro ně v rámci MKS Adamov připravujeme.

Číst více
Užili jsme si s prvňáčky pasování na čtenáře...

Užili jsme si s prvňáčky pasování na čtenáře...

Ve středu 12. června se ve škole na Ronovské konalo pasování na čtenáře. Byli jsme pozváni se této slavnostní události zúčastnit. A tak jsme se mohli přesvědčit, že jsou prvňáčci opravdu už velkými čtenáři a pevně věříme, že se brzy stanou i čtenáři - návštěvníky naší knihovny. Těšíme se na vás...

Číst více
Z vernisáže a průběhu výstavy Střípky z historie Adamova

Z vernisáže a průběhu výstavy Střípky z historie Adamova

Výstava, která se konala v červnu 2024, byla připomenutím 60. výročí povýšení Adamova na město. Děkujeme za její podporu Městu Adamovu.

Číst více
Projekt Voda a vodníci u nás v Adamově

Projekt Voda a vodníci u nás v Adamově

Knihovna Boskovice, regionální odd., připravilo projekt, který se týkal všeho kolem vody. Jeho název zněl Voda a vodníci. A tak jsme využili nabídky a pozvali do Adamova paní Jalovou a Matulovou, aby s ním seznámily i naše děti. Ty tak prožily hodinku hraní, bádání a soutěžení.

Číst více
DNES KNIHOVNA NA HODINKU UZAVŘENA...

DNES KNIHOVNA NA HODINKU UZAVŘENA...

Z důvodu pořádání akce pro děti bude 13. 6. 2024 knihovna v době od 13:15 do 14:15 uzavřena. Děkujeme za pochopení...

Číst více
KOLEM ISLANDU POD STANEM

KOLEM ISLANDU POD STANEM

20. června 2024 salonek MKS Adamov na Ptačině od 18:00 hodin Připravila: Olga Dvořáková a Venda Krejsová Přednáška o cestě do kraje gejzírů, vodopádů, ledovců a občas i vybuchujících sopek v podání party nezkušených studentů, aneb záruka dobré zábavy. Ať už jste milovníci hezkých krajinek a dobrodružných příběhů, nebo hledáte inspiraci pro svou vlastní cestu do země ohně a ledu, jste srdečně vítáni! Vstupné dobrovolné.

Číst více
Ohlédnutí za vycházkou „Okolím Adamova“

Ohlédnutí za vycházkou „Okolím Adamova“

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT - ohlédnutí za vycházkou „Okolím Adamova“.

Číst více
Dětský den 2024

Dětský den 2024

Hodinu před začátkem Dětského dne se do Adamova přihnal strašný liják. Vypadalo to na katastrofu. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Prožili jsme úžasné páteční odpoledne.

Číst více
ČERVNOVÁ VÝSTAVA:STŘÍPKY Z HISTORIE ADAMOVA

ČERVNOVÁ VÝSTAVA:STŘÍPKY Z HISTORIE ADAMOVA

V letošním roce si připomínáme 60. výročí povýšení Adamova na město. Při této příležitosti je ve městě připravována řada akcí. Patří mezi ně i červnová výstava, která nás zavede do historie města prostřednictvím historických dokumentů, zajímavých exponátů, výrobků speciální, měrné a čerpací techniky i polygrafie, a to v termínu od 9. do 18. června 2024. Koná se ve výstavní síni MKS na Komenského 6 - Horce. Vernisáž výstavy se koná v neděli, 9. června 2024 v 16 hodin. Výstavu uvede starosta města Roman Pilát a Jaroslav Budiš. Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech vždy v době od 14:00 do 17:00 hodin a v neděli od 14:00 do 16:30 hodin. Návštěvu v jiném čase si můžete dohodnout na tel. 607 518 104.

Číst více
Úspěch adamovského Fenyxu v Brně

Úspěch adamovského Fenyxu v Brně

V sobotu 8. 6. 2024 se uskutečnil tradiční pétanquový turnaj trojic VC pivovaru Litovel, který pořádal spolek Slope Brno ve sportovním areálu na Slatině.

Číst více